วิธีจัดการกับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ของแต่ละไทป์ MBTI

เหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลา มันอาจเป็นเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่แบบสถานการณ์โควิด อุบัติเหตุรถยนต์ หรือ การสูญเสียใครสักคน หรืออาจเป็นเหตุการณ์เล็ก ๆ เช่น นอนไม่หลับ โน้มน้าวใจคนในทีมไม่ได้ หรือ หยุดคิดเรื่องที่กังวลไม่ได้ ซึ่งในหลาย ๆ ครั้ง เราเองก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรู้สึกแย่ ๆ ที่ผุดขึ้นมาได้และเราก็มักพกพาความรู้สึกเหล่านั้นไปทำงานด้วย

และเนื่องจากมันเป็นเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ การพยายามควบคุมมันมากกว่าเดิมเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นจึงไม่ใช่คำตอบ แต่ควรทำให้น้อยลงต่างหาก หนึ่งในกลยุทธ์ของการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้คือ การยอมจำนน (Surrender) และแค่ยอมรับว่าเราทำอะไรเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์เหล่านั้นไม่ได้จริง ๆ ซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้หรือการสิ้นหวัง แต่เป็นการปล่อยหรือละวางความพยายามในการควบคุมอันไร้ประโยชน์ต่างหาก และในขณะเดียวกัน ให้หันไปโฟกัสในสิ่งที่เราสามารถจัดการได้จริง ๆ โดยเริ่มจากการนิยามปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก

การนิยามปัญหาจะช่วยให้เรามองเห็นขอบเขตของสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นปัญหาอย่างชัดเจนมากขึ้นและรับรู้ว่าเราต้องการอะไร คนแต่ละไทป์มีความถนัดในการนิยามปัญหาแตกต่างกันไป ลองนำเทคนิคของคนแต่ละไทป์ด้านล่างไปปรับใช้เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับโจทย์ที่ต้องการจัดการ

วิธีจัดการกับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้

  1. ระบุว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรและต้องการอะไรบ้าง (ESTP และ ESFP)
  2. เปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันกับสถานการณ์ในอดีตเพื่อระบุความเหมือนต่าง (ISTJ และ ISFJ)
  3. ระบุปัจจัยที่น่าจะเกี่ยวข้อง แพทเทิร์น และความสัมพันธ์ระหว่างปัญหานี้กับปัญหาอื่นๆ (ENTP และ ENFP)
  4. ขยายขอบเขตของปัญหาให้กว้างที่สุดแล้วมองหาแก่นของปัญหา (INTJ และ INFJ)
  5. ระบุเป้าหมายของกระบวนการแก้ปัญหานี้ (ENTJ และ ESTJ)
  6. คำนึงถึงปัญหาในบริบทที่มีปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วย ระบุความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ (INTP และ ISTP)
  7. ระบุว่าใครได้รับผลกระทบจากปัญหานี้บ้าง และพวกเขาน่าจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างไร (ENFJ และ ESFJ)
  8. พิจารณาค่านิยมส่วนบุคคลและประเมินว่าปัญหานี้คุ้มที่จะแก้หรือไม่ (INFP และ ISFP)

สรุป

การจัดการกับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ของแต่ละไทป์ตาม MBTI มีวิธีการที่แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการเผชิญกับปัญหาได้ การเข้าใจและใช้วิธีที่เหมาะสมตามไทป์ MBTI ของแต่ละคนจะช่วยให้การจัดการกับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้มีประสิทธิภาพและทำให้ผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้น

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือโทร 02 258 6930-35