Archives of #Upskill

MBTI Lifestyle

Upskill ด้วยการฝึกคู่ความพึงใจฝั่งตรงข้ามของ MBTI

MBTI ช่วยให้เรารับรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนการ Upskill ด้วยการฝึกคู่ฝั่งตรงข้ามความพึงใจของ MBTI จะสามารถช่วยให้เราพัฒนาสิ่งที่เราไม่ถนัดหรือไม่คุ้นเคย ซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจและความสมดุลในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน