Upskill ด้วยการฝึกคู่ความพึงใจฝั่งตรงข้ามของ MBTI

 ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาจจะทำให้หลายคนมีโอกาสได้ลองทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ตัวเองไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยทำมาก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นอย่างมากในการทำสิ่งที่ตนเองนั้นไม่ถนัด แต่ทักษะที่ได้พัฒนามาก็คุ้มค่าเป็นอย่างมาก โดยการพัฒนาทักษะ (Upskill) ถือเป็นกระบวนการที่ทุกคนสามารถทำได้เพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของตนเอง  

ในขณะที่ MBTI ช่วยให้เรารับรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของเรา การ Upskill ด้วยการฝึกคู่ฝั่งตรงข้ามความพึงใจของ MBTI ก็สามารถช่วยให้เราพัฒนาสิ่งที่เราอาจไม่ถนัดหรือไม่คุ้นเคย ซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจและความสมดุลในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน บทความนี้ทาง Potentia Thailand ได้นำเคล็ดลับวิธีการฝึกคู่ฝั่งตรงข้ามความพึงใจแต่ละคู่มาแชร์ให้ทุกคนได้อ่านกัน 

Tips ในการฝึกความเป็น Extraversion 

 • ชวนสมาชิกในทีมคุยก่อนอย่างน้อย 2 คนต่อวัน 
 • เข้าร่วมชมรมกล่าวสุนทรพจน์เพื่อฝึกความมั่นใจและทักษะการสื่อสาร 
 • ไปงาน Networking เพื่อแลกนามบัตร 
 • ฝึกตอบโต้ทันทีหลังได้รับคำถาม แม้ว่ามันจะเป็นการพูดเพียงว่า “รอแป๊บหนึ่ง ฉันกำลังคิดอยู่” 
 • รับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง หรือร่วมสังสรรค์กับเพื่อนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

ตัวอย่างประโยชน์ที่จะได้: ทักษะการสื่อสารและการเข้าสังคมที่ดีขึ้น ความรู้สึกสบาย ๆ ที่มากขึ้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยหรือเมื่ออยู่กับคนแปลกหน้า  

Tips ในการฝึกความเป็น Introversion 

 • ใช้เวลาอ่านหนังสือเงียบ ๆ คนเดียว 30 นาทีทุกเช้า โดยปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 
 • ฝึกสมาธิทุกวัน วันละอย่างน้อย 15 นาที 
 • ฝึกเรื่อง Deep Listening หรือ Active Listening 
 • เปิด Session อาสารับฟังเรื่องราวของเพื่อนร่วมทีมโดยไม่พูดแทรกแซงแม้แต่คำเดียวอาทิตย์ละอย่างต่ำหนึ่งครั้ง ครั้งละ 20-30 นาที 
 • จดบันทึกประจำวันทุกวัน 

ตัวอย่างประโยชน์ที่จะได้: การฝึกสมาธิและโฟกัส ทักษะการฟัง ทักษะการไตร่ตรองสะท้อนคิด ความอดทน 

Tips ในการฝึกความเป็น Sensing 

 • ฝึกความจำในเรื่องรายละเอียด เช่น ฝึกจำชื่อและข้อมูลคร่าว ๆ ของลูกค้าหรือคนที่เพิ่งพบเจอใน Networking Event 
 • ออกกำลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ 4 ครั้ง 
 • ทำสวนดอกไม้หรือสวนผักสวนครัวอย่างจริงจังจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 
 • ทำงานคราฟต์ เช่น งานปั้น การปักครอสติช การเย็บผ้า 
 • ไปเดินป่า ฝึกปีนผา หรือฝึกวิ่งสำหรับงานมาราธอน 

ตัวอย่างประโยชน์ที่จะได้: ทักษะด้านความจำและความละเอียด การคำนึงถึงการปฏิบัติได้จริง ทักษะทางประสาทสัมผัส ความแข็งแรง การอยู่กับปัจจุบัน  

Tips ในการฝึกความเป็น Intuition 

 • ดูหนังประเภทแฟนตาซีหรือไซไฟ โฟกัสไปที่คอนเซ็ปต์ของเรื่อง สิ่งที่คนทำหนังต้องการจะสื่อ และสัญญะต่าง ๆ ที่วางไว้ในเรื่อง 
 • อ่านหนังสือประเภททฤษฎี จิตวิทยา ปรัชญา หรือแนวคิดใหม่ ๆ  
 • ลงเรียนคอร์ส Design Thinking 
 • ลองใช้วิธีใหม่ ๆ ในการทำสิ่งที่คุ้นเคยในแต่ละวัน 
 • แต่งนิยายหรือลองตั้งข้อสันนิษฐานใหม่ ๆ 

ตัวอย่างประโยชน์ที่จะได้: ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการต่อยอดและการ Conceptualize การเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้รวดเร็วขึ้น ทักษะการเชื่อมโยง 

Tips ในการฝึกความเป็น Thinking 

 • ให้ Constructive Feedback กับคนในทีมอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง 
 • ก่อนจะโน้มน้าวใจใคร ลองคิดถึงข้อดีข้อเสียของสิ่งที่กำลังจะนำเสนอ รวมไปถึงผลกระทบระยะสั้นและยาวของสิ่งนั้น พร้อมตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่จะตามมาสอดคล้องไปกับเป้าหมายที่ต้องการและประโยชน์ในภาพรวมหรือไม่ 
 • เล่นบอร์ดเกมแนวกลยุทธ์ทุกอาทิตย์ 
 • เข้าชมรมโต้วาทีหรือรับบทเป็นนักวิจารณ์ในชมรมที่มีการประกวดหรือฝึกฝนพฤติกรรมต่าง ๆ  

ตัวอย่างประโยชน์ที่จะได้: ทักษะการคิดวิเคราะห์ การให้ฟีดแบ็ค การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา การคำนึงถึงเป้าหมายและผลกระทบอย่างรอบคอบมากขึ้น ความเป็นมืออาชีพ  

Tips ในการฝึกความเป็น Feeling 

 • ให้คำชมเพื่อนร่วมทีมอย่างน้อย 1 คนต่อวัน 
 • ให้กำลังใจคนในทีมอย่างน้อย 1 คนต่อวัน 
 • เมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันกับใครก็ตาม กล่าวถึงประเด็นที่เห็นพ้องหรือเห็นว่าดีก่อนจะแสดงความเห็นต่าง 
 • แบ่งปันเรื่องราวหรือประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองกับเพื่อนร่วมทีมทุกครั้งที่ไปรับประทานอาหารร่วมกัน เช่น กิจกรรมที่ทำกับครอบครัวเมื่อวันสุดสัปดาห์ สิ่งที่ชอบหรือสนใจ สถานที่ท่องเที่ยวโปรด หนังหรือเพลงโปรด 
 • ทำกิจกรรมสันทนาการกับเพื่อนร่วมทีมอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง 

ตัวอย่างประโยชน์ที่จะได้รับ: มิตรภาพ ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจ ทักษะการสร้างและประสานความสัมพันธ์ การเป็นคนถ้อยทีถ้อยอาศัย ความใจเย็น ความผ่อนคลาย 

Tips ในการฝึกความเป็น Judging

 • ทำงานให้เสร็จก่อน Deadline อย่างน้อย 3 วัน 
 • เมื่อมีคนถามให้เลือกว่าอยากไปรับประทานอาหารที่ไหนหรือเที่ยวที่ไหน เลือกคำตอบสุดท้ายภายใน 3 นาที 
 • ไปก่อนทุกเวลานัดหมายอย่างน้อย 10 นาที 
 • เตรียมแผนสำรองสำหรับสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างน้อย 2 แผน 
 • ทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน สื่อสารกับคนที่เกี่ยวข้องทุกคนทันที 

ตัวอย่างประโยชน์ที่จะได้รับ: ความชัดเจน การมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงความเสี่ยง การวางแผนอย่างรอบคอบ ความรวดเร็วในการตัดสินใจ และการบริหารจัดการงาน  

Tips ในการฝึกความเป็น Perceiving 

 • ลองทำสิ่งใหม่ ๆ อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งอย่าง 
 • ไปเที่ยว Short Trip แบบไม่วางแผนอาทิตย์ละครั้ง 
 • ชวนเพื่อนในออฟฟิศเล่นเกมสนุก ๆ หรือกิจกรรมสันทนาการตอนช่วงพักกลางวันหรือหลังเลิกงานอาทิตย์ละครั้ง 
 • คิดหาตัวเลือกหรือความเป็นไปได้อื่น ๆ ก่อนตัดสินใจอย่างน้อย 3 ตัวเลือกในแต่ละครั้ง 
 • ลองไม่กำหนดวิธีการไปถึงเป้าหมายให้คนอื่น ๆ ลองบอกแค่เป้าหมายที่ต้องการ แล้วให้เขาไปลองทำเองก่อน 

ตัวอย่างประโยชน์ที่จะได้รับ: ความผ่อนคลาย ความยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์ การพลิกแพลงสถานการณ์ ความสนุกสนาน มิตรภาพ การคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเชื่อใจคนรอบตัวและการกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบ  

สรุป 

การฝึกคู่ความพึงใจฝั่งตรงข้ามที่ตัวเองไม่ถนัดถือเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่ง ทั้งในด้านการพัฒนาการสื่อสาร การตัดสินใจ และยังช่วยสร้างความสมดุลในการดึงจุดแข็งและจุดอ่อนของเราออกมาพัฒนาอีกด้วย 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือโทร 02 258 6930-35