ติดต่อเรา

ให้เราเป็นเพื่อนคู่คิดด้านการพัฒนาบุคลากรของคุณ

ติดต่อเรา เราพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดของคุณ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา การจัดอบรม และการวางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากร 

สำนักงานใหญ่

11/2 อาคาร P23 ชั้น 19 ห้อง B
ซ.สุขุมวิท23 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 10110

เบอร์โทร

ติดตามเราได้ที่:

ติดต่อเรา