การพัฒนาตนเอง

“การพัฒนาตนเองเป็นการช่วยประหยัดเวลาที่ดีที่สุด ยิ่งคุณเก่งมากขึ้นเท่าไหร่ คุณก็จะใช้เวลาในการไปถึงเป้าหมายน้อยลงเท่านั้น”

ทำไมต้องพัฒนาตนเอง?

การพัฒนาตนเองช่วยให้เราสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในบริบทของการทำงานและในภาพรวมของชีวิตได้ดีขึ้น ส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ช่วยทำให้เรามีทักษะต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพาเราก้าวสู่ความสำเร็จที่มุ่งหวัง
ในกระบวนการพัฒนาตนเอง เราจะได้ทำความรู้จักแง่มุมต่างๆ ในตัวเองที่เราอาจไม่เคยมองเห็นมาก่อน ได้ทำความเข้าใจกับพฤติกรรมที่เรามี รวมไปถึงความคิดความรู้สึกต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ และเล็งเห็นจุดแข็งจุดอ่อน ตลอดจนรับรู้พัฒนาการด้านต่างๆ ในหลากหลายบริบทของตัวเอง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและช่วยให้มีแนวทางในการบริหารจัดการตนเองได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยให้เรากำหนดสไตล์การใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดจากความเข้าใจในตนเองที่แท้จริงได้ ทำให้เรารู้สึกพึงพอใจ เติมเต็ม และมีค่า

โปรแกรมการพัฒนาตนเอง

Understanding Self for Personal Development

เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบบุคลิกภาพของตัวเอง จุดแข็งจุดอ่อน สไตล์การทำงาน การเรียนรู้ การสื่อสาร การใช้ชีวิต ความสนใจ และสมรรถนะ/ ทักษะด้านการทำงานต่างๆ ผ่านเครื่องมือทางจิตวิทยา เพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางในการพัฒนาตัวเอง รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ขัดขวางความสำเร็จให้คุณก้าวสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญของเรา

Career Development

ประเมินรูปแบบบุคลิกภาพ สมรรถนะ/ ทักษะของตนเอง และความสนใจด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความเป็นคุณ สำรวจตัวเลือกทางอาชีพกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญของเรา ตั้งเป้าหมาย และสร้างแผนการพัฒนาอาชีพ รวมทั้งพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอาชีพเส้นทางอาชีพให้ประสบความสำเร็จ
การฝึกอบรมทางอาชีพ

เริ่มต้นการเดินทางของคุณกับเรา

โครงร่างโปรแกรมต่อไปนี้สามารถปรับแต่งให้เข้ากับแนวทางการพัฒนาอาชีพของคุณได้

การประเมินตนเองและความสนใจ

ผู้เข้าร่วมจะสามารถประเมินตนเองในแง่ของบุคลิกภาพและความสนใจที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางอาชีพ

สำรวจอาชีพ

สำรวจบุคลิกภาพ ความสนใจในอาชีพ และตัวเลือกอาชีพของคุณกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญของเรา

อาชีพ

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat.

การพัฒนาการสื่อสาร

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat.

มุมมองอาชีพ

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat.