Strong Interest Inventory®

ค้นหาสายงานและอาชีพที่ใช่ผ่านการค้นหาและค้นพบสิ่งที่ตนเองสนใจ

แนะนำเครื่องมือ

Strong Interest Inventory®

Strong Interest Inventory® เป็นหนึ่งในเครื่องมือด้านการวางแผนอาชีพที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก เครื่องมือตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากพื้นฐานทฤษฎีของนักจิตวิทยา John Holland ประกอบกับงานวิจัยที่ยาวนานกว่า 80 ปีที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่คนที่มีความสนใจใกล้เคียงกันมักเลือกทำ และ แรงจูงใจในที่ทำงานของปัจเจก
Strong Interest Inventory® ช่วยให้แต่ละคนเข้าใจความสนใจประเภทต่างๆ และได้สำรวจความสนใจของตัวเองทั้ง 6 ด้าน กล่าวคือ Realistic, Artistic, Investigative, Social, Enterprising, และ Conventional หรือที่เรียกรวมกันสั้นๆ ว่า RIASEC เมื่อได้หมวดความสนใจแล้ว เครื่องมือยังสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมวดอาชีพที่สนใจเป็นพิเศษและลิสต์อาชีพ 10 ลำดับต้นจาก 260 อาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการนำไปต่อยอดเลือกอาชีพ เลือกสาขาศึกษา และสามารถนำไปพัฒนาและวางแผนเส้นทางอาชีพของตัวเอง โดยเฉพาะสำหรับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาระดับอุดมศึกษา องค์กรที่ต้องการพัฒนากลุ่ม Talent โค้ชหรือที่ปรึกษาด้านการเลือกอาชีพ และทุกคนที่ต้องการเห็นตัวเลือกทางอาชีพบนพื้นฐานของสิ่งที่ตนเองสนใจ

Applications

เครื่องมือ Strong® มี Application ที่มากมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายบริบท โดยเฉพาะ

การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ช่วยให้พนักงานสามารถหาแนวทางในการทำให้ความสนใจสอดคล้องไปกับหน้าที่ต้องรับผิดชอบในงาน และอาจลองเลือกงานที่ไม่ได้อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบแต่สนใจ ซึ่งอาจต่อยอดเป็นทักษะใหม่เพิ่มเติมได้

การเลือกสาขาการเรียนในระดับชั้นอุดมศึกษา

ช่วยให้นักเรียนค้นพบความสนใจทางอาชีพและมีแนวทางในการเลือกสาขาที่จะศึกษาต่อเพื่อให้ได้เส้นทางอาชีพที่ต้องการหลังจากเรียนจบจริงๆ ซึ่งการรู้เส้นทางของตัวเองจะช่วยให้เขาใส่ใจการเรียนรู้เพื่อไปให้ถึงจุดหมายมากขึ้น

การสำรวจอาชีพ

การรู้สิ่งที่ตนเองสนใจและเข้าใจว่าสิ่งที่สนใจเชื่อมโยงกับแต่ละอาชีพอย่างไร ช่วยให้การตัดสินใจเลือกงานแรกหลังเรียนจบ หรืองานแรกหลังการเปลี่ยนงานง่ายขึ้น

การพัฒนาอาชีพ

ช่วยพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองและให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นในเรื่องจุดแข็งจุดอ่อน รวมไปถึงสไตล์การทำงานและระดับความกล้าเสี่ยงของตัวเอง

การกลับเข้าสู่โลกของการทำงาน

สำหรับคนที่หยุดหรือออกจากงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง แบบประเมินนี้สามารถเป็นตัวช่วยตั้งหลักก่อนกลับไปทำงานที่ตนเองสนใจจริง ๆ ได้

ให้เราเป็นเพื่อนคู่คิดด้านการพัฒนาบุคลากรของคุณ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา การจัดอบรม และการวางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากร

Frequently Asked Questions

ฉันจะได้รับการรับรองในเครื่องมือ Strong Interest Inventory® ได้อย่างไร
ติดต่อ Potentia Thailand เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ Strong Interest Inventory® หรือโปรแกรม Certification ที่เกี่ยวข้อง

คลิกเพื่อดูตารางการอบรมหรือลงทะเบียนสำหรับโปรแกรม Certification ที่จะจัดขึ้น
ฉันสามารถซื้อเครื่องมือ Strong Interest Inventory® และทำหน้าที่แปลผลในฐานะผู้ไม่ผ่านการรับรองการปฏิบัติงานได้หรือไม่?
ไม่สามารถทำได้ เครื่องมือนี้ถูกจำกัดการใช้เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมและรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือถูกใช้ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการออกแบบ จัดการการและได้รับการตีความอย่างถูกต้อง

โปรแกรม Certification จึงช่วยให้คุณมีคุณสมบัติในการใช้งานเครื่องมือ Strong Interest Inventory® อย่างมืออาชีพและถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ หลังผ่านการอบรมแล้ว คุณจะได้รับใบรับรองและสิทธิ์ในการใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือและรายงานต่าง ๆ