MBTI®

Myers-Briggs Type Indicator®

พัฒนาศักยภาพคนของคุณด้วยแบบประเมินรูปแบบบุคลิกภาพที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

แนะนำเครื่องมือ

MBTI®

MBTI® เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก และได้รับการแปลภาษาไปแล้วกว่า 30 ภาษา ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา เครื่องมือ MBTI® ช่วยผู้คนนับล้านให้ได้เรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตนเอง และทำความเข้าใจกับวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งส่งผลให้มีแนวทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง และสามารถบริหารจัดการตนเองพร้อม ๆ กับพัฒนาทักษะการเข้าสังคมที่ดีได้มากขึ้นด้วย
MBTI® เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่น่าเชื่อถือและเที่ยงตรงที่สุดเครื่องมือหนึ่ง และเนื่องจาก MBTI® เน้นในเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดและการกระทำของตนเอง ตลอดจนให้การยอมรับความแตกต่าง และสนับสนุนประโยชน์ของความหลากหลาย เครื่องมือตัวนี้เหมาะสำหรับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการส่งเสริมให้คนในทีมมองเห็นจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง เคารพความแตกต่าง และเล็งเห็นคุณค่าของมุมมองที่เราอาจมองข้าม เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างและรักษาความสัมพันธ์ได้ดีขึ้น และพาองค์กรเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยพลังการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกบนพื้นฐานของความเข้าใจ

Key Benefits

เครื่องมือ MBTI® มี Application ที่มากมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายบริบท

การพัฒนาความฉลาดทางอารณ์

เน้นสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง การเข้าใจและเห็นคุณค่าของความแตกต่าง

การพัฒนาทีม

เข้าใจสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันมากขึ้น ชี้ให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของสมาชิกในทีมและทีมในภาพรวม

การพัฒนาความเป็นผู้นำ

เข้าใจรูปแบบบุคลิกภาพและสไตล์การนำและการตามของตนเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าใจสไตล์การสื่อสารที่แตกต่างกันทั้งวิธีการรับข้อมูลและส่งต่อข้อมูล

การจัดการความเครียด

เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกของตนเมื่อเกิดความเครียด วิธีการรับมือที่จะช่วยให้กลับสู่จุดสมดุลเร็วขึ้น

การจัดการความขัดแย้ง

เห็นต้นเหตุของความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ในใจของคนแต่ละไทป์ รับรู้ถึงจุดควรระวังที่มักกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้ง และมีแนวทางในการรับมือ

การวางแผนอาชีพ

รู้ว่าตนเองสนใจสิ่งใดโดยธรรมชาติและเพราะเหตุใด เพื่อประโยชน์ในการเลือกหรือเปลี่ยนอาชีพ

การโค้ช

นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเปลี่ยนแปลพฤติกรรมของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการโค้ชและฝึกพฤติกรรมใหม่

การสร้างนวัตกรรม

ทุกคนสามารถสรรสร้างนวัตกรรมได้ด้วยจุดแข็งของตัวเองและการร่วมมือกับผู้อื่น ซึ่งมีมุมมองทางด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน

คำถามที่พบบ่อย

ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของเครื่องมือ MBTI®
เครื่องมือ MBTI® นับเป็นเครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือและเที่ยงตรงมากที่สุดในการประเมินบุคลิกภาพ ด้วยการทดสอบอย่างเข้มงวดเป็นระยะเวลาหลายปีและการใช้เครื่องมือไซโครเมทริกที่ทันสมัยที่สุดอย่างทฤษฎีการตอบสนองรายการ (IRT) สำหรับทั้งการให้คะแนนและการเลือกรายการ ทำให้มั่นใจได้ว่าแบบประเมิน MBTI® ทั้งหมดมีทั้งมีคุณค่าและคุณภาพอย่างสูง

คู่มือ MBTI® ประกอบด้วยข้อมูลทางเทคนิคและสถิติกว่า 400 หน้า เกี่ยวกับการสร้างและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ MBTI®

เรายินดีที่จะพาคุณมารู้จักข้อมูลสรุปทางเทคนิคอย่างแบบประเมิน MBTI® Form M และ Form Q ด้วยกลุ่มตัวอย่างจากสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซียและมองโกเลีย มีการระบุถึงบทสรุปทางเทคนิคเกี่ยวกับคุณสมบัติตัววัดของทั้ง MBTI® Form M และ Form Q โดยตรวจสอบความน่าเชื่อถือจากการรายงานเกี่ยวกับการกระจายประเภทและการเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างตัวแทนแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NRS)
ฉันจะได้รับการรับรองในเครื่องมือ MBTI® ได้อย่างไร
เยี่ยมชมหน้าการฝึกอบรมของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการรับรอง MBTI® Step I™ และ Step II™
ดูปฏิทินการฝึกอบรมหรือลงทะเบียนในโปรแกรมการรับรองถัดไปที่มีอยู่
ฉันจะซื้อเครื่องมือและรายงาน MBTI® ได้อย่างไร
บริษัท Myers-Briggs เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือ MBTI และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ รับประกันความถูกต้องและของแท้ เป็นเวอร์ชันที่สร้างโดย Isabel Myers และ Katharine Briggs ผ่านการวิจัยกว่า 70 ปี กรอบการทำงาน MBTI จึงมีความเที่ยงตรงที่สุด ผู้ใช้เครื่องมือที่ผ่านการรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนำเครื่องมือนี้ไปใช้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม
ฉันสามารถซื้อเครื่องมือ MBTI® และรายงานในฐานะผู้ไม่ปฏิบัติงานได้หรือไม่?
ไม่ เครื่องมือ MBTI® คือสิ่งที่เราเรียกว่า “จำกัด” และคุณต้องได้รับการฝึกอบรมและรับรองเพื่อเข้าถึงและใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้นถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับการออกแบบและจัดการและตีความอย่างถูกต้อง
เราขอเสนอโปรแกรมการรับรองที่จะทำให้คุณมีคุณสมบัติในการบริหารเครื่องมือ MBTI® อย่างมืออาชีพและถูกต้องตามหลักจริยธรรม และเมื่อจบโปรแกรมสำเร็จ คุณจะได้รับการรับรองให้ซื้อและใช้งานทั้งเครื่องมือและรายงานของเครื่องมือ

ให้เราเป็นเพื่อนคู่คิดด้านการพัฒนาบุคลากรของคุณ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา การจัดอบรม และการวางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากร