Apollo®

The Apollo Profile®

คู่มือสำหรับการเพิ่มศักยภาพในอาชีพในแต่ละบุคคล

แนะนำเครื่องมือ

The Apollo Profile®

Apollo Profile ได้รับการพัฒนาในปี 1995 โดยศาสตราจารย์ Richard Hicks และ Mr. James Bowden ได้ผ่านการวิจัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน เครื่องมือได้พัฒนามาถึงรุ่นที่ 5 และมีการเผยแพร่ในปี 2011
Apollo ได้รับการออกแบบให้เป็นเครื่องวัดความพึงพอใจในสายงาน แรงจูงใจและค่านิยม โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมและคุณค่าทั้ง 34 ประการที่มีเป็นส่วนสนับสนุนความสำเร็จในอาชีพการงาน

Key Benefits

การครอบคลุมของเนื้อหา

เครื่องมือ Apollo Profile เปรียบเสมือนแบตเตอรี่ทดสอบขนาดเล็กที่สามารถให้ข้อมูลได้มากมายเกี่ยวกับหัวข้อที่มีความเฉพาะเจาะจง

ความเชี่ยวชาญ

มีรายงานที่สามารถแบ่งแยกให้เหมาะสมตามตำแหน่งหรือสายงาน เช่น ระดับผู้บริหาร ฝ่ายขายหรือพนักงานทั่วไป

ความทันสมัย

Apollo Profile นั้นอิงจากการทำงานในปัจจุบันและช่วยสะท้อนถึงองค์กรสมัยใหม่

ความสามารถในการอ่านผล

ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และมีระดับสีสำหรับเปรียบเทียบให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันของข้อมูล

ความแม่นยำของผลรายงาน

มีการวิจัยและทดสอบในการออกแบบและสร้าง Apollo Profile

ความรวดเร็วและความสะดวกสบาย

มีการประมวลผลแบบออนไลน์ทันทีผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อจัดส่งผลรายงานได้ทันที ง่ายต่อการนำไปใช้งานต่อ

Frequently Asked Questions

Apollo Profile Quick Facts
1. พัฒนาโดย Psychometrician ศาสตราจารย์ Richard Hicks & Management Consultant, Jim Bowden.
2. Apollo Profile นั้นเปรียบเทียบผู้สมัครกับ Model of Excellence ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
3. วัด 34 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
4. รวบรวมข้อมูลที่จากประเภทงานต่าง ๆ ที่หลากหลาย
5. สามารถทำแบบประเมินภายใน 35 นาที
6. รายงานที่เข้าใจง่าย เปรียบเทียบผู้สมัครงานกับกลุ่ม Talent ที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้น ๆ
7. มาพร้อมกับการปรับใช้งานที่เกี่ยวข้อง เช่น Best -Match™ Mass-screening ในราคาที่น่าเหมาะสม
8. ผลรายงานที่ครอบคลุม เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ครั้งเดียวต่อ 1 บุคคล สามารถสร้างรายงานได้ไม่จำกัด
9. ความถูกต้องที่ยอดเยี่ยม (ปัจจัยการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดเมื่อใช้การทดสอบไซโครเมทริก!)

ให้เราเป็นเพื่อนคู่คิดด้านการพัฒนาบุคลากรของคุณ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา การจัดอบรม และการวางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากร