FIRO®

Fundamental Interpersonal Relations Orientation™

พัฒนาความสัมพันธ์ของคนในทีมผ่านการเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการ

แนะนำเครื่องมือ

FIRO®
Fundamental Interpersonal Relations Orientation®

เป็นเวลากว่า 50 ปี ที่เครื่องมือ FIRO® (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) ช่วยให้บุคลากรแต่ละคนเข้าใจความต้องการด้านความสัมพันธ์ของตนเอง และรับรู้ว่าความต้องการเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อสไตล์การสื่อสารและพฤติกรรมของพวกเขาอย่างไร ความรู้ความเข้าใจนี้เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือ FIRO® แตะในส่วนที่เป็นแก่นของบุคลิกภาพ ในที่นี้คือความต้องการที่ซ่อนอยู่ของแต่ละคน ซึ่งสามารถช่วยระบุที่มาของความตึงเครียดในความสัมพันธ์ได้อย่างเด่นชัด
เครื่องมือ FIRO® พัฒนามาจากทฤษฎีความต้องการทางสังคม ที่เชื่อว่า สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตแสวงหาจุดสมดุลระหว่างความต้องการพื้นฐานของตัวเอง และ การตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้น ซึ่งส่งผลต่อแนวโน้มทางพฤติกรรมของเรา กล่าวคือ เรามีแนวโน้มที่จะประพฤติตัวอย่างไรกับคนอื่น และ เราต้องการให้คนอื่นประพฤติตัวกับเราอย่างไร เครื่องมือ FIRO® สามารถช่วยให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการให้ความเข้าใจในตนเอง ว่าเรามีต้องการมีส่วนร่วม มีอิทธิพลต่อคนอื่น และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานมากน้อยแค่ไหน

Applications

เครื่องมือ FIRO® มี Application ที่มากมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายบริบท

การสร้างทีม

ช่วยเร่งกระบวนการสร้างทีม ช่วยให้สมาชิกก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ และก้าวไปข้างหน้าสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นร่วมกัน

การสร้างความสัมพันธ์

สร้างความมั่นใจว่าพนักงานจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสัมพันธ์ในการทำงาน ผ่านการช่วยให้พวกเขาเข้าใจวิธีการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

การจัดการความขัดแย้ง

พัฒนาทักษะการประเมินความขัดแย้งประเภทต่าง ๆ และพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นถึงความฉลาดทางอารมณ์

การพัฒนาความเป็นผู้นำและการเป็นนักบริหาร

ชี้ให้เห็นถึงสไตล์การเป็นผู้นำและช่วยให้ผู้นำปลดล็อคศักยภาพการทำงานของทีม ผ่านการช่วยให้ทีมเรียนรู้และตอบสนองต่อความต้องการส่วนบุคคลของผู้จัดการ เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน

การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ

พัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองของพนักงาน ให้เข้าใจมากขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกของตนสามารถช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจ ประสิทธิภาพในการทำงาน และการมีส่วนร่วมอย่างไร

Key Benefits

การเข้าใจความต้องการด้านความสัมพันธ์ของแต่ละคนเปิดโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอย่างรวดเร็ว

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาเพื่อปรับปรุงสไตล์การเป็นผู้นำให้ดีขึ้น

สามารถใช้ควบคู่กับเครื่องมือตัวอื่น ๆ ได้ เพื่อให้ภาพรวมเกี่ยวกับบุคคลหนึ่ง ๆ ที่ชัดเจนขึ้น เช่นหากใช้ควบคู่กับ MBTI® จะได้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลิกภาพประกอบกับความต้องการด้านความสัมพันธ์และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง

ช่วยระบุลักษณะความสัมพันธ์และการสื่อสาร ณ ปัจจุบันของคนในทีม ซึ่งสามารถช่วยให้สมาชิกในทีมก้าวข้ามหรือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ได้

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้สำหรับการโค้ชตัวต่อตัวได้ และนำไปเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของคนในทีมได้ดี

Frequently Asked Questions

ฉันจะได้รับการรับรองในเครื่องมือ FIRO® ได้อย่างไร
เยี่ยมชมเพจเกี่ยวกับการอบรมของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม FIRO® Certification
คลิกที่นี่เพื่อดูปฏิทินการฝึกอบรม หรือลงทะเบียนสำหรับโปรแกรม Certification ที่กำลังจะจัดขึ้น
ฉันจะซื้อเครื่องมือ FIRO® ได้อย่างไร
เครื่องมือ FIRO® คือสิ่งที่เราเรียกว่า ‘ถูกจำกัด’ และคุณต้องได้รับการฝึกอบรมและรับรองเพื่อเข้าถึงและใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือต่างๆ ถูกใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการออกแบบ และได้รับการจัดการและตีความอย่างถูกต้อง

เราขอเสนอโปรแกรมการรับรองที่จะทำให้คุณมีคุณสมบัติในการบริหารเครื่องมือ FIRO® อย่างมืออาชีพและถูกต้องตามหลักจริยธรรม และเมื่อจบโปรแกรมสำเร็จ คุณจะได้รับการรับรองให้ซื้อและใช้ทั้งเครื่องมือและรายงานของเครื่องมือดังกล่าว
FIRO® สามารถใช้กับเครื่องมือการพัฒนาอื่นๆ ได้อย่างไร
กรอบการทำงานของ FIRO® นั้นง่ายต่อการเข้าใจและการนำไปปรับใช้ ซึ่งสามารถใช้งานควบคู่ไปกับเทคนิคเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

นับเป็นเครื่องมือที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการริเริ่มพัฒนาโดยใช้ MBTI® สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้ง การฝึกอบรม การพัฒนาทีม การสื่อสารและการแก้ปัญหา ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ แสดงให้เห็นถึงความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ผ่านการพัฒนาอย่างเข้มข้น เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญสำหรับการทำงานร่วมกันของ MBTI® และ FIRO®

ให้เราเป็นเพื่อนคู่คิดด้านการพัฒนาบุคลากรของคุณ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา การจัดอบรม และการวางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากร